Araç çubuğuna atla

Couchbase Kullanıcı Rolleri

Full Admin : Güvenlikte dahil olmak üzere tüm Couchbase sunucu özelliklerine ve kaynaklarına tam erişimi destekler.

Cluster Admin : Güvenlik dışındaki tüm cluster özelliklerinin yönetimine izin verir.Couchbase web konsoluna erişime izin verir, ancak verilerin yönetimine izin vermez.

Security Admin : Kullanıcı rollerinin yönetilmesine ve tüm cluster istatistiklerinin okunmasına izin verir. Full Admin ve Security Admin rollerinin verilmesine izin vermez. Couchbase web konsoluna erişime izin verir, ancak verilerin yönetimine izin vermez.

Read-Only Admin :  Couchbase sunucu istatistiklerinin okunmasını destekler: bu, rollere ve kimlik doğrulama alanlarına sahip kayıtlı kullanıcı adlarını içerir ancak parolaları hariç tutar. Couchbase web konsoluna erişime izin verir.

XDCR Admin : Cluster referansları ve replikasyonları oluşturmak için XDCR özelliklerine erişime izin verir . Couchbase web konsoluna erişim e izin verir.

Query Curl Access : N1QL CURL işlevinin harici olarak kimliği doğrulanmış bir kullanıcı tarafından yürütülmesine izin verir. Kullanıcı, Couchbase web konsoluna erişebilir ama N1QL CURL işlevi tarafından döndürülen veriler dışındaki verileri okuyamaz. CURL işlemi yerel Couchbase sunucusunda çalıştığından bu role sahip olan kişinin, kendileri harici olarak konumlandırılırken iç ağda GET ve POST isteklerinin çalışmasına izin verilir.

Query System Catalog : Bilgilerin sistem kataloğunda N1QL ile aranmasına izin verir: bu, system:indexes, system:prepareds ve mevcut ve geçmiş sorguları listeleyen tabloları içerir. Bu rol, sorgularda hata ayıklaması gereken sorun gidericiler için tasarlanmıştır. Couchbase web konsoluna erişim izni verir ancak bucket itemlerinin okunmasına izin vermez.

Analytics Reader : Shadow data-set’lerinin okunmasına izin verir. Küresel bir rol olarak tanımlanır, çünkü birden çok bucket tek bir Shadow data-set içinde birleştirilebilir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ve verilerin okunmasına izin verir.

Analytics Admin : Dataverse’lerin yönetimine izin verir. Analytics servisinin bağlantılarını ve tüm data setleri yönetebilir. Couchbase web konsoluna erişimi vardır ama verilerin okunmasına izin vermez.

Bucket Admin : Tüm bucket özeliklerinin (XDCR’ı başlatma ve durdurma dahil) yönetimine izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ancak verilerin okunmasına ve yazılmasına izin vermez.

Application Access : Paket başına verilere okuma ve yazma erişimi sağlar. Couchbase web konsoluna erişime izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamalara yöneliktir. Couchbase Community Edition üzerinde de mevcuttur. Couchbase Server 5.0’dan önceki sürümlerinde oluşturulan paketleri desteklemek için kullanılır. Bu tür bucket’lara bucket adı ve parolası ile erişilebilirdi ancak Couchbase 5.0 sonrasında bucket parolaları tanınmaz. Bu nedenle önceden var olan bucket için 5.0 ve sonrasına yönelik yükseltme işlemi için kullanıcı adı bucket adı ile aynı olan yeni bir kullanıcı oluşturulur ve varsa şifresi önceki bucket şifresi ile aynı olmalıdır. Paket şifresi yoksa kullanıcı şifresiz oluşturulur. Bu geçiş süreci, kimlik doğrulamada kullanılan aynı isim kombiyanasyonuna izin verir. Geriye dönük uyumluluğu sağlamak için, sistem tarafından oluşturulan her kulanıcıya 5.0’dan önce oluşturulan bucket için okuma ve yazma erişiminin aynısını yetkilendiren Aplication Access rolü atanır.

Couchbase 5.0 ve sonrasında oluşturulan bucket’lar için kullanımdan kaldırılmıştır bu yüzden diğer bucket erişim rollerini kullanın. 5.5 öncesi sürümlerinde bu rol Bucket Full Access’e atıfta buunmaktadır

XDCR Inbound : Bucket başına gelen XDCR akışlarının oluşturulmasına izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin vermez. Couchbase Server 5.5 öncesinde bu rol Replication Target olarak adlandırılıyordu.

Sync Gateway : Sync Gateway’in gerektirdiği şekilde bucket verilerine tam erişim sağlar. Couchbase web konsoluna erişim izni vermez. Kullanıcı Sync Gateway aracılığı ile verileri okuyup yazabilir, index ve view’ları yönetebilir. Bazı cluster bilgilerini okuyabilir.

Data Reader : Verilerin bucket başına okunmasına izin verir. Rol verilere karşı N1QL sorgularının çalıştırılmasına izin vermez. Couchbase web konsoluna izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamaları desteklenmesi amaçlanmıştır.

Data Writer : Verilerin bucket başına yazılmasına izin verir. Couchbase web konsoluna izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamaları desteklenmesi amaçlanmıştır.

Data DCP Reader : Bucket başına DCP akışlarının başlatılmasına olanak tanır. Couchbase Web konsoluna erişemez. Kullanıcılar yerine uygulamaları desteklenmesi amaçlanmıştır. Verilerin okunmasına izin verir.

Data Backup & Restore : Verilerin bucket bazında yedeklenmesine ve geri yüklenmesinde olanak tanır. Verilerin okunmasını destekler. Couchbase web konsoluna erişime izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Data Monitor : İstatistiklerin bucket bazında okunmasına olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime ve verilerin okunmasına izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır. Couchbase Server 5.5 öncesinde Data Monitoring olarak adlandırılıyordu.

Views Admin : Bucket bazında view’ların yönetilmesine olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime izin verir.

Viewer Reader : Bucket bazında view’ların okunmasına olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime izin vermez. Kullanıcılar yerine uygulamaların desteklenmesi amaçlanmıştır.

Query Select : Bucket bazında Select ifadesinin çalıştırılmasına izin verir. Couchbase web konsoluna erişim sağlar ve verilerin okunmasını destekler.

Query Update : Bucket bazında Update sorgusunun yürütülmesine olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ama verilerin okunmasına izin vermez.

Query Insert : Bucket bazında Insert sorgusunun yürütülmesine izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ama verilerin okunmasına izin vermez.

Query Delete : Bucket bazında Insert sorgusunun yürütülmesine izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ama verilerin okunmasına izin vermez.

Query Manage Admin : Bucket bazında index’lerin yönetilmesine izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ama verilerin okunmasına izin vermez.

Search Admin : Bucket bazında Search servisinin tüm özelliklerinin yönetilmesine izin verir. Couchbase web konsoluna erişime izin verir. Couchbase Server 5.5 öncesi FTS Admin olarak adlandırılırdı.

Search Reader : Bucket bazında Full Text Search index’lerinin aranmasına izin verir. Couchbase web konsoluna erişim izni vardır ve verilerin okunmasını destekler. Couchbase Server 5.5 önvesi FTS Searcher olarak adlandırılırdı.

Analytics Select :  Bucket bazında, bucket üzerinde oluşturulan veri setlerinin sorgulanmasına olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ve bazı verilerin okunmasına izin verir.

Analytics Manager : Bucket bazında, bucket üzerinde oluşturulan veri setlerinin yönetilmesine, sorgulanmasına ve Analytics servisinin yerel bağlantılarının yönetilmesine olanak tanır. Couchbase web konsoluna erişime izin verir ve bazı verilerin okunmasına izin verir.

Database Administrator at Nubes Bilişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş https://www.linkedin.com/in/selmanday%C4%B1o%C4%9Flu145/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top