Araç çubuğuna atla

Linux Üzerinde Couchbase Server Kurulumu

Couchbase Server’ı non-root olarak kurmadan önce, veritabanının daha verimli çalışması için işletim sistemi üzerinde bazı güncellemeler yapmamız gerekiyor.

İlk olarak, THP status değerini cat komutu ile alttaki şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.

cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
[always] madvise never

Kontrol sonrasında, “[always]” olarak gözükecektir. Bunu “[never]” olarak set etmemiz gerekiyor. Bunun için, vi /etc/init.d/disable-thp bu dizine gidilir ve disable-thp dosyasına altta yazılı olan komutlar yazılır.

#!/bin/bash
###BEGIN INIT INFO
#Provides: disable-thp
#Required-Start: $local_fs
#Required-Stop:
#X-Start-Before: couchbase-server
#Default-Start: 2 3 4 5
#Default-Stop: 0 1 6
#Short-Description: Disable THP
#Description: disables Transparent Huge Pages (THP) on boot
###END INIT INFO

case $1 in
start)
if [ -d /sys/kernel/mm/transparent_hugepage ]; then
echo 'never' > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
echo 'never' > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
elif [ -d /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage ]; then
echo 'never' > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/enabled
echo 'never' > /sys/kernel/mm/redhat_transparent_hugepage/defrag
else
return 0
fi
;;
esac

Statusu yeniden kontrol edelim.
cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
‘never’ olarak gözükmesi gerekiyor.
always madvise [never]

Sonraki aşamada chmod komutu ile dosyaya yetki vermemiz gerekiyor.
chmod 755 /etc/init.d/disable-thp

Dosyayı çalıştırıyoruz.
service disable-thp start

Swap Space Configuration için gerekli değerin kontrolü yapılır.
cat /proc/sys/vm/swappiness

Default olarak 30 gözükecektir. Bunu 0 olarak set etmemiz gerek. Bunun için alttaki komut çalıştırılır.
sudo sysctl vm.swappiness=0 
veya /etc/sysctl.conf dizinine gidilir ve sysctl.conf dosyası içine vm.swappiness = 0 şeklinde komut yazılır.

Şimdi ise non-root kurulum için group ve kullanıcı oluşturmamız gerekiyor.

groupadd -g 909 nosql 
useradd -g nosql -m -s /bin/bash -d /home/couchbase -c "couchbase server" -u 909 couchbase

Kullanıcı için şifre set edilir.
passwd couchbase

Couchbase Server için dosya sayılarını set etmemiz gerekli. Bunun için vi editörü ile /etc/security/limits.conf dosyası açılır ve alttaki değerler dosyaya yazılır.

couchbase soft nofile 51200 
couchbase hard nofile 51200

Couchbase server’ı install etmek için bir dizin yaratılır.
mkdir -p /app/couchbase/inst1

Bu dizine ‘couchbase’ kullanıcının erişimi için yetki verilir.
chown -R couchbase:nosql /app/couchbase

Şimdi ‘couchbase’ kullanıcı ile login olabiliriz.
su – couchbase

‘couchbase’ kullanıcı ile giriş yaptıktan sonra vi .bash_profile dosyasına girilir ve alttaki parametreler set edilir.

PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin 
#Couchbase Server CB_HOME=/app/couchbase/inst1/opt/couchbase ; 
export CB_HOME 
PATH=$CB_HOME/bin:$PATH:. ; 
export PATH
Şimdi ise couchbase RPM dosyasını oluşturduğumuz dizine kopyalabiliriz.
cp couchbase-server-enterprise-6.0.2-centos7.x86_64.rpm /app/couchbase/inst1
Dizinin içine gidilir
cd /app/couchbase/inst1 ve alttaki komut çalıştırılır.

rpm2cpio couchbase-server-enterprise-6.0.2-centos7.x86_64.rpm | cpio --extract --make-directories --no-absolute-filenames

Couchbase Server yükleme işlemi tamamlandı. ls komutu ile check ettiğimizde opt ve user klasörlerini göreceğiz.
cd opt/couchbase komutu ile opt içindeki couchbase klasörüne gidip alttaki komutu çalıştırmalıyız. 
./bin/install/reloc.sh `pwd`

( Bu aşamada couchbase server default directionlarını bizim pwd’lerimiz ile değiştirecektir. pwd dizinimiz )
/app/couchbase/inst1/opt/couchbase ),

Server'ı başlatmak için
./bin/couchbase-server \-- -noinput -detached
Server'ı durdurmak için 
./bin/couchbase-server -k

Couchbase Server erişim için hazır. WEB UI üzerinden localhost 8091 portundan giriş yapılabilir.

http://localhost:8091

Database Administrator at Nubes Bilişim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş - http://www.cansayin.com - https://www.linkedin.com/in/can-sayın-b332a157/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top